Knytkalas Västergård (2022-15)

Bohusläns mosaikartade landskap gör att producenterna av lokal mat är förhållandevis små och har behov av att samverka och skapa nätverk för att nå ut till konsumenterna och skapa lönsamhet i sina verksamheter. Att dela på resurser, såsom maskiner och verktyg är dessutom bra ur ett klimatperspektiv. Knytkalas Västergård är en förstudie som ska utveckla ett koncept som innefattar en bondemarknad som blir en handelsplats för lokal mat, ett resurscenter för att dela på redskap samt möjligheter till att reparera sådant som är trasigt, ett europeiskt klassrum med kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan praktikanter i Europa, Klimatsmart odling på Västergården i samarbete med andra gårdar i trakten, samt ett trafikkoncept. Projektet drivs av den nystartade ideella föreningen med samma namn som projektet. 150 000 kronor har de beviljats för insatsen.