Kompetens- och organisationsutveckling – Södra Bohuslän Turism (2017-760)

I det här projektet får Södra Bohuslän Turism stöd för att kunna ge sina anställda möjlighet att delta i kompetenshöjande åtgärder, för att i sin tur i än högre grad bidra till utveckling av besöksnäringen i området. Projektet är det första projektet som får stöd från socialfonden beviljat av oss.