Kompostreaktorer för uppvärmning och näringsåterförsel (2017-4716)

Projektet vill bygga upp en kompostreaktor som ska värma upp en normalstor villa. Detta ska sedan utvärderas och agera som pilot och demonstrations-anläggning för att främja denna sortens uppvärmning. Restavfallet kan sedan användas som gödning i trädgårdar eller åkrar. På så vis får man en uppvärmning helt utan utsläpp och som dessutom producerar ett restavfall som man kanske till och med kan sälja. Initialt är det en del arbete med att bygga själva anläggningen men resten av året så sköter den sig i princip själv. Detta spännande projekt kommer förhoppningsvis vara banbrytande och få fler företag att vilja satsa på detta samtidigt som fler privatpersoner kommer vilja installera denna uppvärmning.

Rickard Wingård söker genom sin enskilda firma 168 600 kronor ur Landsbygdsfonden

http://levandejord.se/

Slutrapport (002)

Kompostreaktorer projekt poster