Lekplats vid badstranden i Svanesund (2019-546)

Föreningen Svanesund har under en längre tid arbetat med att göra det möjligt att anlägga en lekplats för mindre barn i Svanesund och på så vis skapa en naturlig mötesplats i anslutning till badplatsen. Platsen ska vara tillgänglig för alla och inbjuda till möten mellan människor och generationer. Mötesplatser stärker det lokala engagemanget och trivseln i samhället och projektet bidrar till att skapa en levande och socialt hållbar del av Bohuslän. I går beslutade Leader Södra Bohusläns styrelse att bevilja 380 000 kronor ur Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att ge dem medel att genomföra sina planer.

Hemsida: Föreningen Svanesund
Facebook: @FöreningenSvanesund