Lokalproducerat i Kungälv (122)

I Kungälvs kommun finns många lokala matproducenter men det saknas en gemensam marknadsplats för dessa aktörer där deras varor kan bli tillgängliga för konsumenter. I projektet Lokalproducerat i Kungälv vill man kartlägga vilka producenter som finns och hur dessa kan utvecklas. De ska tillsammans skapa ett hållbart nätverk där de hittar samarbeten och utbyten med varandra. Vidare vill man skapa en gemensam internetportal som ska bli en digital marknadsplats. På sikt vill man även få in matmarknaden in i centrala Kungälv så att man kan sälja och köpa närproducerade livsmedel inne i centrum om minska avståndet mellan producent och konsument. De deltagande företagen erbjuds också utbildning, rådgivning och coaching inom ämnen som marknadsföring, sociala medier och bildhantering. Projektet drivs av Kungälv-Marstrand Marknad och Näringsliv och söker ca 575 000 kronor i stöd ur Landsbygdsfonden och insatsområdet Lokal mat.

Kontakt är Pierre

Pierre@kungalv-marstrand.se

tel 0704-244018