Market Garden Tjörn (2017-1555)

Ett projekt på Tjörn där man på en så liten yta som 0,1 ha ska odla grönsaker på ett miljömässigt hållbart och effektivt sätt. Tanken med projektet är att man i förväg tar upp beställningar från lokala restauranger och odlar det som efterfrågas. På så sätt får man korta transporter som gynnar både miljön och grönsakernas kvalitet.  Projektet drivs av The fork and shovel handelsbolag  och får 200 000 kronor i stöd.