Ny naturstig på norra delen av Donsö (2016-6561)

Föreningen Donsö Idrottsällskap har anlagt en motionslinga på Donsö för att öka tillgängligheten till ett attraktivt, men i dagsläget svårtillgängligt, naturområde. Projektet öppnar möjligheter för fler att ta sig ut i naturen och inspirerar till gemensamma aktiviteter. Tanken är att många ska få glädje av stigen. Föreningar, skola och förskola får genom projektet en bra plats att ordna aktiviteter på och kyrkan kan använda den i sin scoutverksamhet. Projektet passar in i insatsområdet Lokal service då man genom vandringsleden skapar en ny mötesplats, samt förbättrar infrastrukturen på ön och därmed tillgängliggör naturen för många. Stödet beräknas bli 395 288 kronor.