Öppnande av Kustartilleriets befästning i folkmun kallad Fortet Hyppeln (2020-2995)

På den lilla ön Hyppeln i Öckerö kommun finns det en spännande militär historia som nu ska lyftas fram i ljuset. Befästningen ligger med en vidunderlig utsikt och det var inte för intet som man under krigstid valde att lägga uppgiften att observera händelserna på havet just härifrån. Bunkern ska nu öppnas, bergrummen ska rustas upp och prydas av historiska ting. En altan ska byggas runt om och en väg ska anläggas för att göra det möjligt för allmänheten att ta med sig sin fikakorg och traska upp, njuta av utsikten och ta del av platsens historia. Projektet drivs av Hyppelns Öråd i samarbete med flera andra föreningar på ön och har beviljats 1,1 miljon.

Tidningsartiklar: Fortet på Hyppeln går en ny vår tillmötes

TV-klipp: Fortet på Hyppeln kommer till liv igen

Hyppelns hemsida: Hyppeln

Hyppelns hemsida: Film på vägen upp till Fortet