Orustmodellen-från försörjningsstöd till egen försörjning (2017-2901)

Orustmodellen ska utveckla metoder för att stärka individers ställning på den lokala arbetsmarknaden. Projektet kompetensutvecklar personer som står långt utanför jobb, genom arbetsträning och i ett socialt sammanhang och gör det enklare för individen att komma närmare in i den lokala arbetsmarknaden, kommer in i arbetslivet eller studier. Nyanlända kvinnor skall prioriteras.
Sökande organisation: Orust kommun

Artikel i lokalpress