Arkiv

Långholmen Hönö klåva

Långholmen Hönö Klåva ska skapa en ny aktivitet vilken kan bidra till att utveckla turismen och förlänga turistsäsongen i området. […]

Fisken i fokus – Bäveån

Bäveån går som en pulsåder genom staden Uddevalla, men det är för få som faktiskt är medvetna om vad som […]

Lokalproducerat i Kungälv

I Kungälvs kommun finns många lokala matproducenter men det saknas en gemensam marknadsplats för dessa aktörer där deras varor kan […]

Musselkomposten

Musslor är ett miljövänligt livsmedel på många vis, men det blir skal och andra rester som måste tas om hand […]

Återbruk OKA 2018

Orust Kretslopps Akademi fick två projekt prioriterade. I Återbruk OKA 2018 vill man ta reda på hur man på ett […]

Skapa och driva en fritidsbank

Detta projekt ligger inom socialfonden och ska anpassa en befintlig lokal till att bli en fritidsbank där allmänheten kan låna […]

Seaseal

Att hitta lösningar som hindrar Bävån från översvämning samtidigt som näringslivet kan gynnas, det är vad denna förstudie ska arbeta […]

Projekt Andstensholmen

Projektet ska med hjälp av projektmedel, privat insats från föreningen och en stor famn ideella krafter bygga en lokal som […]

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close