Pilotstudie – Teodling i Svenshögen (2019-1413)

Går det att odla te i Svenshögen? Det är frågan som ska besvaras i projektet. Genom att testodla på fyra olika odlingsplatser i Svenshögen vill man utreda vilka förutsättningar som krävs för att starta en teodling. Går det vägen så kommer det att anordnas te-provningar i det gamla stationshuset på orten och på sikt anläggas en större odling. Hela processen kommer att kommuniceras i sociala medier. Innovativt och intressant tyckte styrelsen och projektet beviljades. Projektägare är den enskilda firman Camilla Johansson Bäcklund.

Kontaktperson:
camilla@camillart.se

Media:

Teodlaren från Svenshögen får bidrag

Läs artikeln