Projekt Andstensholmen (2017-2944)

Projektet ska med hjälp av projektmedel, privat insats från föreningen och en stor famn ideella krafter bygga en lokal som ska fungera som samlingspunkt och mötesplats för invånarna i Hälleviksstrand. Denna lokal kommer också gynna föreningslivet och andra verksamheter som behöver ha delar av sin verksamhet inomhus. Till exempel så kan yogautövarna som håller till på bryggan sommartid flytta in när vädret kräver det och ha aktiviteter året runt. Att ha en gemensam aktiv mötesplats där man kan träffas och umgås året runt stärker ortens attraktivitet och kan leda till att fler vill bo där årets runt.

Totalt stödbelopp 1018 000 kronor