Projekt bryggor och gästhamn (2016-5584)

Nimbusgården AB vill göra gästhamnen på området mer attraktiv för allmänheten och tillgodose alla åldrars behov av aktiviteter. Från bastun kommer det att byggas en badbrygga så att man kan doppa sig utanför själva hamnen. En krabbfiskebrygga  uppförs där det sommartid ordnas krabbfiskerace för alla som vill vara med. Bänkar köps in för att placeras ut i området så att den som vill får möjlighet att slå sig ner en stund.  När projektet är färdigt blir det extra trevligt att besöka Nimbusgården.  Både för båtgästerna i hamnen och alla andra som har vägarna förbi. Projektet får 57 749 kronor i stöd och går in med 24 750 kronor själva.

Foto Karin Andersson, Nimbusgården