Restenäsdalens andelsjordbruk, ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart jordbruk (2017-1538)

Restenäsdalens andelsodling, ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart jordbruk är även det ett projekt som bidrar till hållbar produktion av lokal mat och drivs i Ljungskile i Uddevalla kommun. Med effektiv odling i permanenta bäddar får man en friskare jord med mindre sjukdomar och odlingsformen gynnar biologisk mångfald. Som kund prenumererar man på grönsakslådor som levereras från midsommar till höst. Innehållet i lådorna anpassat efter säsong och tillgång. Det är enskilda firman Maria Angelica af Ekenstam som driver projektet och stödbeloppet uppgår till 200 000 kronor.