Rhododendronpark för alla! (2021-1008)

Tänk dig att du ska ge dig ut på utflykt men du vet inte om det finns möjlighet att gå på toaletten alls. Skulle du ge dig ut då? Det är verkligheten för alla dem som är rullstolsburna och gör dem således exkluderade från många aktiviteter. Rune Thedin på Tjörn har anlagt en fantastisk park med asfalterade gångar mellan mängder av Rhododendron och för att tillgängliggöra detta för alla fullt ut, inklusive dem som är rullstolsburna, har han nu beviljats stöd att uppföra en tillgänglighetsanpassad toalett med travers, dubbla armstöd och bänk för ombyte. Projektet bidrar till att skapa ett tillgänglighetsanpassat besöksmål för alla.

Hemsida: Runes Rhododendronpark
Facebook: @RunesRhododendronpark