RoBrygga (2022-16)

Kungälvs Roddklubb satsar på en ny, mera tillgänglighetsanpassad brygga där man enklare kan sjösätta även den tyngre och stabilare typen av båt som man använder vid kustrodd. På så vis möjliggör man en breddning av verksamheten och kan attrahera fler utövare, såsom vuxna nybörjare och personer med olika typer av funktionsvariation. Som avslutning av projektet planeras en invigning dit alla är välkomna. Projektet beviljas ca 250 000 kronor och kommer att genomföras på Fästningsholmen.

KungälvsPosten: 2022-05-17

Facebook: https://www.facebook.com/Kungalvrodd