Rossö badplats – oasen på södra Orust (2021-2598)

Snart är det möjligt att återigen gå på simskola mitt i vackraste Stigfjorden. Rossö Badförening har ansökt om och beviljats 118 000 kronor för att en permanent brygga med badstege ska uppföras på platsen. Det har tidigare funnits simskola som drevs av Röda Korset men efter den lades ner och ingen ny startades tog Rossöborna saken i egna händer och startade en förening med syfte att förbättra badplatsen, vilket uppenbarligen var ett lyckat drag. De engagerade medlemmarna kommer bistå med arbetskraft och föreningen skjuter till drygt 30 000 kronor själva.

Facebook: @Rossö Badförening