Scen för alla (2016-8088)

I ett område på södra delen av Dyrön, nära hamnen, vill vi bygga en utescen med ett trädäck framför. Platsen är noga vald och det har berättats för oss att just här hölls det möten och träffar redan i början av 1900-talet. Dyrön saknar en mötesplats utomhus att samlas vid. Alla, såväl heltids som deltidsboende är välkomna att använda aktivitetsplatsen för att skapa arrangemang/event för alla som finns på Dyrön när arrangemanget/eventet är.
Sökande organisation: Dyröns samhällsförening