Seaseal (2017-3771)

Att hitta lösningar som hindrar Bävån från översvämning samtidigt som näringslivet kan gynnas, det är vad denna förstudie ska arbeta med. Genom att sätta samman en rad olika kompetenser ska projektet visualisera en fartygskonstruktion som inte bara hindrar vattenmassorna utan som också kan ha kommersiell betydelse. Detta projekt ska också se på finansieringsmöjligheterna för att realisera detta. Det är Uddevalla kommun som beviljats 600 063 kronor för projektet som hamnar inom Regionalfonden.

Mer info om projektet – Seaseal

Beskrivning av stormflodsfördämningen