Servicepunkt på Grötö (2018-2942)

På Grötö, som är en ö i Öckerös södra skärgård har man varken livsmedelsaffär eller andra faciliteter som de flesta av oss tar som självklarheter. Färjan går för sällan för att postombudet ska dela ut posten så istället läggs den i gula galonsäckar i en liten väntkur intill färjeläget. Utrymme är för litet för att rymma den post som de 91 öborna får och därför hamnar den även på bänkarna där det är tänkt att man ska kunna sitta när man väntar på nästa färja. Det finns idag information uppsatt på väggarna men många gånger är det för trångt och för mycket post i vägen för att man ska kunna komma fram och se vad som står. Den ideella föreningen Grötö Ö-råd har tagit tag i problemet och beviljades 97 000 kronor ur landsbygdsfonden för att upprusta och bygga ut väntkuren så att posthanteringen får en avskild del och resten av väntkuren kommer att fungera som en mötes- och informationsplats.