SIKTAR – Styrsö Idrott Kultur Träning Aktivitet Rehab (2020-3354)

På Styrsö vill man skapa framtidens anläggning för friskvård och sund fritid, en hälsans plats. Helt i enlighet med den 85-åriga föreningen Styrsö Bollklubbs motto ”Vi gör mer för fler” ska de utveckla idrottsplatsen och anlägga en multiarena för olika sporter, ett utegym i anslutning till naturstigarna i området samt en hinderbana för barn. Anläggningen ska tillgänglighetsanpassas till att passa alla och kunna användas året runt.

Hemsida:  Styrsö BK
Facebook: @StyrsöBK