SILLA-en förstudie om nya möjligheter för sill som livsmedel (2017-2687)

Projektet var en förstudie där projektdeltagare från företag, universitet och institut gick samman för att
finna och skapa möjligheter att bredda marknaden för sill som livsmedel, genom att utreda förutsättningar att
skapa moderna, ekologiskt hållbara och näringsrika barnmatsprodukter med sill som bas.

Man genomförde en konsumnetundersökning, en litteraturstudie, upprättade en kommunikationsplan och etablerade kommunikationskanaler i sociala medier, upprättade en initial produktutvecklingsplan samt ett förslag till affärsmodell.

Sökande organisation: Stiftelsen Chalmers Industriteknik

För att komma till rapporten SILLA 

Läs mer på projektets hemsida