Skapa och driva en fritidsbank (2017-3876)

Detta projekt ligger inom socialfonden och ska anpassa en befintlig lokal till att bli en fritidsbank där allmänheten kan låna utrustning för att pröva nya fritidsaktiviteter. En stor del av de arbetsuppgifter som ska göras inom verksamheten ska genomföras av personer som står utanför arbetsmarknaden så att de kan utveckla sina förmågor och komma närmre sysselsättning. Denna verksamhet ska testas med hjälp av projektmedel, men är tänkt att förbli permanent efter projektets slut.

Det är Öckerö kommun som söker 1 205 304 kronor ur Socialfonden