Slussens strandpromenad (2021-2034)

Det ligger en fin badplats intill Slussens pensionat på Orust, men för att komma dit har besökare behövt samsas med varutransporter och fått kämpa sig upp och sen ner för branta otillgängliga backar. Det ska nu få en mycket bättre, säkrare och vackrare lösning då en strandpromenad ska byggas längs med utsidan av berget. Bryggan börjar invid magasinet vid parkeringen och löper hela vägen runt berget fram till den lilla badplatsen och rampen vid pensionatet. Projektet drivs av Ströms samfällighet som beviljats 780 000 kronor av Leader Södra Bohuslän, 50 000 kronor av Thordénstiftelsen och 75 000 av Orust sparbank för att genomföra insatsen.

Hemsida: Ströms Samfällighet