Styrsö naturstigar 3 (2016-7115)

För att behålla eller få fler åretruntboende på öar och andra små orter är det viktigt att det finns möjligheter till en meningsfull fritid. På Styrsö driver den ideella föreningen Styrsö Bollklubb ett projekt där man ska anlägga nya naturstigar för motionärer och naturälskare. Historiska platser på ön kommer att göras mer tillgängliga för såväl allmänheten, som för förskola och skola. Stigen blir en samlingspunkt för boende vilket skapar delaktighet.

Projektet får 306 206 kronor i stöd och passar in under insatsområdet Lokal service då man genom vandringsleden skapar en ny mötesplats samt förbättrar infrastrukturen på ön och tillgängliggör naturen.

Så här ser det ut idag, vackert men svårframkomligt.