Systrarnas frukt och grönt (2022-1133)

En testodling med ovanliga frukter och bär och där man brukar jorden med regenerativa och holistiska metoder, det är vad man ska göra i projektet Systrarnas frukt och grönt. På gammal familjemark i Utby i Uddevalla kommun ska dessa förhållandevis nya metoder testas och utvärderas av Alexandra Cabot som är projektledare för projektet. Alexandra har tidigare praktiserat metoden under sin utbildningstid i Tyskland och ska nu pröva detta på hemmaplan. Resultatet och kunskapen som kommer av erfarenheterna ska senare spridas och på så vis bidra till en mer hållbar matproduktion. Projektägare är Ingvars Lantbruk AB.