Tillbyggnad Åstols Café (2017-2735)

Tack vare detta projekt har den ideella föreningens verksamhet blivit betydligt mer aktivt. Två sjöbodar har köpts in och renoverats i projektet. Den ena sjöboden har inretts till en samlingslokal och byggts ihop med café-verksamheten. Det finns en skjutparti som gör att man kan öppna och stänga mellan dessa lokaler. Denna lösning möjliggör att ta emot större samlingar människor och har skapat en ny mötesplats på Åstol. Den andra sjöboden används som förråd för cafet och föreningens verksamhet.

Varje vecka har Elimförsamlingen gudstjänst i lokalen. Denna enda offentliga lokal på ön används även som vallokal, julmarknad, bokförsäljning, sångkör, fester, event m.m. Lokalen används även av organisationer utifrån.

Det är nu en naturlig mötesplats för hela orten och både föreningar och privatpersoner nyttjar lokalen. Som ringar på vattnet bokas även cafet och det har nu fått sådan bärkraft att två har blivit anställda som timvikarier.  Barn och unga involveras genom att de jobbar extra i cafet på sommaren då cafét har ca 8-10 st timanställda. Denna lilla ö har verkligen fått sig ett lyft tack vare detta projekt men hade inte kunnat genomförts utan alla ideella timmar och krafter som finns på Åstol.

Projektet kommer inom kort att slutredovisas.

Sökande organisation: ELIM-församlingen. Läs mer här https://www.elimastol.com/

Projektet har även uppmärksammats i GP