Toröd Outdoor (2016-1698)

Toröd Outdoor är projektet som vill skapa en mötesplats för de motionärer som kanske inte attraheras av lagsporter men som ändå vill ingå i en gemenskap. Fokus kommer att ligga på cykling men man välkomnar även andra som vill uppleva området kring Toröd. Syftet med projektet är att möjliggöra för människor i alla åldrar och med olika bakgrund att ta sig ut i naturen på ett tryggt och spännande sätt. Investeringarna i projektet består till största delen av ombyggnation av en lada så att den ska fungera som samlingsplats. Stödbeloppet uppgår till drygt 1 280 000 kronor och projektet drivs av den ideella föreningen Toröd Outdoor och genomförs i Stenungsunds kommun.