Transportbåtsverksamhet Västra Orust (2016-1400)

Projektet fick stöd att utrusta en transportbåt för att underlätta såväl för boende som besökare på ön att snabbt transportera gods och varor till och från fastlandet, samt kunna ta sig ut till obebodda öar dit det inte går någon färjetrafik. Den grundgående båten är speciellt anpassad så att även rörelsehindrade har möjlighet att besöka platser som annars hade varit svårt för dem att ta sig till. Vid stängning hade projektet bidragit till 2,5 nya anställningar och underlättat för befolkningen på ön.

Utbetalt stöd: 151 628 kronor

Projektägare: Käringöns transport AB

https://www.karingonstransport.se/