Uddevalla Saluhall (2016-1180)

Projektet går ut på att öppna en saluhall med lokalt odlade livsmedel och lokalproducerat kött i Sparbankens anrika lokaler. Det är MiLea AB som är driver projektet i samarbete med andra företag på orten. Det här projektet skapar en ny mötesplats i Uddevalla och bidrar till att stärka banden mellan stad och landsbygd. Projektet får 200 000 kronor i stöd från Leader och går själva in med  94 000 kronor.

Länk till artikel om projektet i Bohusläningen