Ung i Södra Bohuslän (2021-146)

Att visa ungdomar och unga vuxna att de kan påverka det samhälle de lever i skapar hopp och välbefinnande. Därför vill Leader södra Bohuslän driva ett demokrati-projekt som handlar om att fånga upp ungas engagemang och stötta dem att planera, genomföra och utvärdera de projekt de tar initiativ till. Projektet bidrar till ungas inkludering och delaktighet i samhället och kommer att drivas i Göteborgs södra skärgård, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn och Uddevalla.