Uppstart av förvaltningsorganisationen Västfiber (2016-2244)

Västfiber bildades för att stödja, samordna och bevaka medlemmarnas intressen så att lokala fiberföreningar kan fortsätta att äga och förvalta sina fibernät. Västfiber ska erbjuda administrativ, ekonomisk och teknisk förvaltning.

https://www.vastfiber.se/

Sökande organisation: Västfiber ekonomisk förening