Utveckling Ljungskile – besöksmål & ort 2.0 (2016-7182)

Projektet drivs av Ljungskile Samhällsförening som vill samla boende, företagare, och föreningsaktiva på orten för att skapa en gemensam varumärkesplattform för Ljungskile. På så sätt vill man skapa en grund för att säkra och snabba på vidareutvecklingen av Ljungskile till en attraktivare ort och besöksmål.

Projektet får 459 923  kronor i stöd och passar in under insatsområdet Besöksnäring, projektet via samverkan ska bygga upp en plattform för att gynna och utveckla Ljungskiles potential som besöksmål.