Wolf Mountain Challenge (2017-760)

Projektet kommer att arbeta med att utveckla, marknadsföra och genomföra tvådagarsarrangemanget Wolf Mountain Challenge, bestående av ett vildmarkslopp av så kallad trailkaraktär samt en sprinttävling i backe, där man kommer mycket nära den fantastiska naturupplevelse som den sjörika terrängen på Bredfjället erbjuder. Projektet kommer att löpa över ett år. Därefter kommer en gradvis upptrappning av arrangemangets utformning och nationella positionering. Syftet är att locka alla åldrar till att delta i loppet och på så vis bidra till marknadsföringen av Ljungskile med naturomgivningar.

Sökande organisation: Hälle IF