Grundläggande villkor

För att din projektidé ska kunna bli ett Leaderprojekt måste den uppfylla de grundläggande villkoren.

  • Nyttan av projektet kommer att tillfalla södra Bohuslän.
  • Den passar in i något av våra fyra insatsområden som är Besöksnäring, Lokal mat, Lokal service och Miljöeffektivisering.
  • Den är lokalt förankrad.

Idén måste vara nytänkande genom att den uppfyller minst ett av följande kriterier på innovation:

  • introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är banbrytande generellt eller inom Leader Södra Bohusläns geografiska område.
  • Moderniserar traditionellt “know-how”.
  • Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter.
  • Resulterar i en ny idé avsedd att möta sociala behov och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten. Den nya idén kan vara en produkt, en tjänst eller en modell.

Till Leader Södra Bohusläns urvalskriterier