Grundläggande villkor

För att din projektidé ska kunna bli ett Leaderprojekt måste den uppfylla de grundläggande villkoren.

  • Nyttan av projektet kommer att tillfalla södra Bohuslän.
  • Den passar in i något av våra fyra insatsområden som är Besöksnäring, Lokal mat, Lokal service och Miljöeffektivisering.
  • Den är lokalt förankrad.

Idén måste vara nytänkande genom att den uppfyller minst ett av följande kriterier på innovation:

  • introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är banbrytande generellt eller inom Leader Södra Bohusläns geografiska område.
  • Moderniserar traditionellt “know-how”.
  • Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter.
  • Resulterar i en ny idé avsedd att möta sociala behov och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten. Den nya idén kan vara en produkt, en tjänst eller en modell.

Till Leader Södra Bohusläns urvalskriterier

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close