Leader Bohuslän 2023-2027

Länk till formulär: Bli medlem i Leader Bohuslän

Nya medel till framtidens landsbygdsutveckling!

Urvalsprocessen för den kommande programperioden är avslutad och det står nu klart att Leader Bohuslän blir ett av 40 leaderområden i Sverige – med 54 miljoner i budget för åren 2023-2027!

Leader Bohuslän är en sammanslagning av Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och Gränsbygd. Vi ser mycket fram emot att tillsammans arbeta vidare med hållbar lokal samverkan och utveckling av hela Bohuslän!

Leader Bohuslän består av kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborgs södra skärgård.

Just nu samlar vi in förslag till den nya styrelsen. Har du någon särskild person i åtanke? Här finns formuläret!

Strategin för Leader Bohuslän har framtagits genom workshops där representanter från alla tre sektorer deltagit för att kunna definiera utmaningar och möjligheter i det lokala området med perspektiv på nuläget och sikte på framtiden. Workshopmaterialet har bearbetats av en skrivgrupp som har summerat tre mål för strategin:

  • Mål 1 – Omställning till hållbart, attraktivt liv och arbete
  • Mål 2 – Lokal och resilient matproduktion
  • Mål 3 – Upplevelser i världsklass

Läs strategin här!

Den 14e juni hölls bildandemötet för Leader Bohuslän.

De 40 leaderområden som blivit prioriterade har fram till den 15e oktober att lämna in kompletteringar av sina strategier och ansökan om att starta sina områden.

Både Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust kommer fortsätta med sina verksamheter medan den nya föreningen startar upp

”Det är härligt att nu äntligen ha ett beslut att kunna jobba utifrån”- Frida Andersson, verksamhetsledare på Leader Södra Bohuslän

”Jag är glad att allas engagemang och ideella insatser har burit frukt”- Carl Dahlberg, verksamhetsledare på Leader Bohuskust och Gränsbygd