Bli medlem

Föreningen Leader Södra Bohuslän är öppen för alla som bor och/eller verkar i föreningens geografiska område.

Privatpersoner, föreningar och företag kan vara medlemmar i Leader Södra Bohuslän. Medlemsavgiften är 0 kronor. Fyll i medlemsblanketten och maila den till frida.larsson@leadersodrabohuslan.se eller skicka in den till Leader Södra Bohuslän, Fregatten 2, 444 30 Stenungsund.

Ansökan om medlemskap i Leader Södra Bohuslän