LAG

LAG betyder Local Action Group. Det är LAG som godkänner eller avslår en projektansökan utifrån hur väl projektet kan antas uppfylla utvecklingsmålen i strategin, ungefär som en jury. LAG Södra Bohuslän består av 7 personer där fördelningen ska vara jämn mellan kvinnor och män, mellan offentlig, privat och ideell sektor och väl fördelad från det geografiska området. Det är valberedningen som utser och föreslår representanter till Leader Södra Bohusläns årliga stämma.

LAG-ledamöter representerar offentlig sektor, en förening eller ett privat företag från området i någon av de sju deltagande kommunerna.

LAG sammanträder 4-5 gånger per år för att tillstyrka eller avslå projektansökningar som inkommit. Detta görs enligt ett poängsystem individuellt av varje LAG-ledamot för att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt, sedan vägs resultaten ihop. För varje beslut finns en motivering dokumenterad.

LAG-gruppen

Marie Pettersson Ideell sektor - Uddevalla

Om Marie: Representerar ideell sektor i Uddevalla, född och uppvuxen på Gotland, studerat i Linköping och bott många år i Östersund och Åre. Jobbar som rådgivare på Coompanion och brinner för lokal utveckling och integration. På fritiden gillar jag att åka skidor både på längden och tvären, cykla och springa.

Linda-Maria Hermansson Offentlig sektor - Stenungsund

Om Linda-Maria: Som politiker arbetar Linda mycket med miljöfrågor och driver frågan om att bevara landsbygdsfrågor. Linda-maria.hermansson@stenungsund.se

Tomas Börgesson Privat sektor - Tjörn

Om Tomas: Matlagande och bil-intresserad pensionär som har svårt att sluta jobba. tomas@bohusassuransen.se

Lars-Gösta Alsterberg Privat sektor - Öckerö

Christina Sjödal Ideell sektor - Göteborgs södra skärgård

Om Christina: Christina är socionom och arbetar med verksamhets-uppföljning inom Stadsdelarna i Göteborgs stad. Christina bor ute på Vrångö i Göteborgs södra skärgård där hon tillsammans med vänner har en bioodling och en fårflock för naturvård. Christina tycker det är viktigt att underlätta för ett hållbart liv på landsbygden. christina.sjodahl@hotmail.se

Anders Arnell Offentlig sektor - Orust

Om Anders: ..

Pierre Rehnlund Ideell sektor - Kungälv