Vad är Leader

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt förankrad utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Själva ordet Leader är en förkortning av ett franskt begrepp – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale, vilket ungefär betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (lokal aktions grupp). LAG verkar inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde och har en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få stöd i deras område.

Kontakta oss om du vill vara med och utveckla din bygd
Har du en bra idé kan du vända dig till oss på utvecklingskontoret. För att få stöd måste projektidén passa in i den utvecklingsstrategi som är godkänd för området.  Vi hjälper dig att vidareutveckla din  idén och berättar om hur du ansöka om ekonomiskt stöd för att förverkliga den.

Vi förhåller oss till en GDPR-policy. Läs och ladda ner den här.