Vad är Leader

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt förankrad utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.

Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (lokal aktions grupp). LAG verkar inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde och har en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få stöd i deras område.

Kontakta oss om du vill vara med och utveckla din bygd
Alla som har en idé kan vända sig till oss på utvecklingskontoret. Projektidén måste passa in i den utvecklingsstrategi som är godkänd för området.  Du kan få hjälp med att vidareutveckla idén och du kan också söka om ekonomiskt stöd.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close