Lokal mat

Efterfrågan på närproducerad och ekologisk mat ökar, vilket skapar möjligheter för en ny marknad. Hur ska man sammanföra aktörer för att göra den när- producerade maten tillgänglig för konsumenter? Vi vill se kreativa lösningar för att utveckla resursen lokal mat. Fokus inom insatsområdet ligger på nya produkter, breddad verksamhet i lantbruket, samt nya lösningar för miljömässigt hållbar produktion av mat.

Just nu kan du söka max 500 000 kronor för projekt som passar i insatsområdet.

Du kan söka för projekt som genomförs i Göteborgs Södra Skärgård, Kungälv, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla.

De särskilda urvalskriterierna för Lokal mat

lokal mat

500x500

BESÖKSNÄRING

LOKAL SERVICE

MILJÖ- EFFEKTIVISERING