Lokal service

Attraktionskraften för att vilja bo och verka i ett område styrs av faktorer som boendemiljö, kultur- och fritidsutbud samt medborgarnas kompetens och möjligheter till utveckling. Fokus inom detta insatsområde är att skapa nya mötesplatser, innovativa lösningar på lokala angelägenheter, resande och infrastruktur samt ökad delaktighet i lokalsamhället.

Det här kan du söka om projektet är i Kungälvs kommun

Du kan max få 500 000 kronor i stöd

Projekt inom Lokal service, tillgänglighet och delaktighet bedöms mot fem urvalskriterier.
lokal service

500x500

BESÖKSNÄRING

LOKAL MAT

MILJÖ- EFFEKTIVISERING