Miljöeffektivisering

Vi behöver komma på sätt att hitta nya hållbara lösningar för förnybar energi och energieffektivisering, miljömässigt hållbara transporter, återvinning av avfallshantering eller ekologiskt och biologiskt kretslopp. Insatsområdet ska också främja innovation och entreprenörskap.

Du kan söka för projekt som genomförs i Göteborgs södra skärgård, Öckerö, Kungälv, Tjörn, Stenungsund, Orust och Uddevalla.

500 000 kronor är det maximala stödet du kan få för insatsen.

Särskilda urvalskriterier för projekt inom Miljöeffektivisering

miljoeffektivisering

500x500

BESÖKSNÄRING

LOKAL MAT

LOKAL SERVICE