Ansök om delaktiviteter

Paraplyprojekt – en möjlighet för dig med en mindre aktivitet som önskar smidig handläggning!

Paraplyprojekt gör det möjligt för föreningar och andra aktörer att söka stöd till mindre projekt eller aktiviteter, utan att starta ett helt leaderprojekt. Genom att projektet ägs av leaderföreningens styrelse (LAG) så kan Leader Södra Bohuslän bevilja och betala ut stöd inom paraplyprojektet.

Det är en möjlighet för dig med en idé som endast kräver medel för max 50 000 kr. Du söker stödet för din delaktivitet hos oss och du får en mycket smidigare handläggning. Mindre medel som ska gå snabbt och enkelt!

Sökbara paraplyprojekt:

Vi har även ett ungdomsprojekt där unga kan söka upp till 30 000 kr