Ansök om delaktiviteter

Paraplyprojekt – en möjlighet för mindre aktiviteter

Paraplyprojekt gör det möjligt för föreningar och andra aktörer att söka stöd till mindre projekt eller aktiviteter, utan att starta ett helt leaderprojekt. Projektet ägs av LAG, som kan bevilja och betala ut stöd inom paraplyprojektet.

Genom våra paraplyprojekt kan vi erbjuda ett förenklat ansökningsförfarande inom vissa geografiska områden för att få stöd till att genomföra ett projekt med mindre omfattning.

Stödet vi beviljar inom paraplyprojekten är maximalt 30 000 kr per delaktivitet och är således mindre än ”vanliga” Leaderprojekt och den administrativa processen är enklare. Beslut fattas av vår bedömningskommitté och utbetalningen sker av oss vilket gör att de delarna går snabbare än för ”vanliga” Leaderprojekt. Beslutsmötena hålls löpande när vi har fått in ett eller flera mindre projekt att besluta om.

Vi har två paraplyprojekt – Utveckling Södra Skärgården och Utveckling Kungälv

Utveckling Södra Skärgården

Projektets syfte är att öka engagemanget och aktiviteterna i Göteborgs Södra skärgård samt skapa utveckling och delaktighet lokalt. Målet med projektet är att engagemanget ska ha ökat i Södra Skärgården genom att flera delaktiviteter ska ha genomförts. Alla projekt som bedrivs inom Leader Södra Bohuslän ska vara allmännyttiga och en tillgång för Leader Södra Bohuslän.

Delaktiviteterna i projektet ska bestå utav någon av dessa alternativ:
– Aktiviteter med inkludering i fokus
– Aktiviteter för förbättrad boendemiljö
– Aktiviteter för ökade möjligheter till gemenskap
– Nytt förslag till lösning på gemensam angelägenhet
– Aktiviteter där ungdomar är med från planeringsstadiet till genomförandet
– Aktiviteter som ökar tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv

Utveckling Kungälv  

Projektets syfte är att öka engagemanget och aktiviteterna i Kungälv samt skapa utveckling och delaktighet lokalt. Målet med projektet är att engagemanget ska ha ökat i Kungälvs kommun genom att flera delaktiviteter ska ha genomförts. Alla projekt som bedrivs inom Leader Södra Bohuslän ska vara allmännyttiga och en tillgång för Leader Södra Bohuslän.

Delaktiviteterna i projektet ska bestå utav någon av dessa alternativ:
– Aktiviteter där ungdomar är med från planeringsstadiet till genomförandet
– Aktiviteter med inkludering i fokus
– Aktiviteter för förbättrad boendemiljö
– Aktiviteter för ökade möjligheter till gemenskap
– Nytt förslag till lösning på gemensam angelägenhet
– Aktiviteter som ökar tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close