Ansök om delaktiviteter

Paraplyprojekt – en möjlighet för dig med en mindre aktivitet som önskar smidig handläggning!

Paraplyprojekt gör det möjligt för föreningar och andra aktörer att söka stöd till mindre projekt eller aktiviteter, utan att starta ett helt leaderprojekt. Genom att projektet ägs av leaderföreningens styrelse (LAG) så kan Leader Södra Bohuslän bevilja och betala ut stöd inom paraplyprojektet.

Det är en möjlighet för dig med en idé som endast kräver medel för max 30 000 kr – förutom om du söker för Förstudie Agenda 2030 där max är 60 000 kr!

Du söker stödet för din delaktivitet hos oss precis som ett vanligt leaderprojekt men du får en mycket smidigare handläggning. Mindre medel som ska gå snabbt och enkelt!

Sökbara paraplyprojekt:

Vi har även ett ungdomsprojekt där unga kan söka upp till 30 000 kr