Ansök

När man har en idé om ett projekt som man vill förverkliga är det bra att läsa Leader Södra Bohusläns Strategi 2014-2020. Det är bland annat den som styr vad man kan få stöd till. Läs särskilt avsnitten om mål, insatsområden och urvalskriterier.

Kontakta oss på utvecklingskontoret. Ring eller maila så bokar vi ett möte för konsultation kring er projektidé. Vi finns i Kulturhuset Fregatten i Stenungsund men kan komma ut till er om det passar bättre.

I många fall behöver man en fullmakt för att kunna företräda sin förening, organisation, myndighet eller företag. Det är firmatecknaren som är fullmaktsgivare. Fullmaktsblanketten finns att hämta på länk nedan eller på Jordbruksverkets hemsida.

När det är dags att skriva ansökan så gör man det elektroniskt på Jordbruksverkets hemsida. Där loggar man in på Mina sidor med hjälp av e-legitimation eller mobilt Bank ID. I samband med sin ansökan behöver man anmäla kontonummer på en särskild blankett.

Ansökningar prioriteras efter ankomstdatum i Jordbruksverkets e-tjänst.

Jordbruksverket – lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket – så fungerar e-tjänsten

Guide: Steg 2 ansökan i e-tjänsten

Länk till fullmaktsblankett

Länk till anmälan om kontonummer

Länk till mall för aktivitetsplan

Länk till mall för timberäkning

Länk till budgetmall 

Länk till intyg för övrig offentlig medfinansiering 

LSB Indikatorer med definitioner

Definitioner och riktlinjer för indikatorer inom lokalt ledd utveckling