FAQ

Här förklarar och reder vi ut en del begrepp som kan dyka upp kring ansökan. Småningom kommer du förhoppningsvis hitta svar på de flesta av dina funderingar kring Leader-projekt här men du är självklart välkommen att kontakta oss för ytterligare information. Kika in på kontaktsidan för kontaktuppgifter.

Vem kan söka Leader-stöd?
Sökande kan vara förening, organisation, stiftelse, företag eller offentligt organ

Maxbelopp för ansökan?
För aktörer som söker projektstöd 1,5 miljon.
För aktörer som söker projektstöd till företag är maxbeloppet 200 000 kr.
Minimibeloppet för samtliga är 22 000 kr.

Om moms.
Om projektet redovisar moms får det inte stöd för moms. Det är upp till projektägaren att kontrollera om projektet är momsredovisningspliktigt eller ej. Det gör du hos Skatteverket.

En investering är en fysisk eller immateriell tillgång som kostar minst 22 000 kr och som väntas hålla i mer än 3 år. Till investeringen räknas även insatser och material som behövs för att få investeringen på plats.

Eventuella tillstånd och bygglov ska finnas på plats när LAG-styrelsen fattar beslut om ansökan

Ideell tid räknas 220 kr i timmen för vuxen person. Ersätts inte men är till fördel i ansökan.

Nyskapade arbetstillfällen är arbetstillfällen som skapats som en direkt följd av projektet. Ska finnas på längre sikt och inte bara under projekttiden.

Som en årsarbetskraft räknas sysselsättning på 1 720 timmar.

Texten försvinner i Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan. Använd webbläsaren Google Chrome. Spara ofta!

Ansökningar som blivit beviljade kan du få titta på om du kontaktar oss.

Tips från coacherna – 17 maj 2017 hade vi en träff för projektledare i beviljade projekt. De fick berätta om sina projekt men också dela med sig av sina lärdomar. Nedan ser du en del av resultatet av de diskussionerna

Oväntade resultat
Stort gensvar och engagemang
Svårt vara profet i sin egen by, ta in någon utifrån för att leda projektet.
Intresset från omvärlden kommer sent men då vill de gärna lägga sig i

Framgångsfaktorer
Underifrånperspektivet – att känna sitt projekt
Stark, engagerad och driven projektledare som har betalt
Skapa delaktighet
Duktiga underleverantörer
Tydligt gemensamt mål som alla strävar mot
Envishet och skinn på näsan
Ordning och reda och att hålla sig till målen
Kontakt med Leaders utvecklingskontor

Tips och lärdomar
Skippa små uttag
Ta hjälp av Leaders utvecklingskontor
Ha en plan B om likviditeten krånglar
Skaffa en en stark partner
Fråga utomstående vad de ser för resultat. De ser ofta annat än vad du själv ser.
Mentorskap
Projektledarkurs önskvärt
Följ planeringen