Senaste Protokoll

Protokoll årsstämma 2021

Protokoll årsstämma 2021 Bilaga 1 – närvaro årsstämma 2021 Bilaga 2 – valberedningens förslag årsstämma 2021