Utveckling Södra Skärgården

Projektets syfte är att öka engagemanget och aktiviteterna i Göteborgs Södra skärgård samt skapa utveckling och delaktighet lokalt. Målet med projektet är att engagemanget ska ha ökat i Södra Skärgården genom att flera delaktiviteter ska ha genomförts. Alla projekt som bedrivs inom Leader Södra Bohuslän ska vara allmännyttiga och en tillgång för Leader Södra Bohuslän.

Delaktiviteterna i projektet ska bestå utav någon av dessa alternativ:
– Aktiviteter med inkludering i fokus
– Aktiviteter för förbättrad boendemiljö
– Aktiviteter för ökade möjligheter till gemenskap
– Nytt förslag till lösning på gemensam angelägenhet
– Aktiviteter där ungdomar är med från planeringsstadiet till genomförandet
– Aktiviteter som ökar tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv

Hur går det till att ansöka om en delaktivitet?

Genom våra paraplyprojekt kan vi erbjuda ett förenklat ansökningsförfarande inom vissa geografiska områden för att få stöd till att genomföra ett projekt med mindre omfattning.

Beslut fattas av vår bedömningskommitté och utbetalningen sker av oss vilket gör att de delarna går snabbare än för ”vanliga” Leaderprojekt. Beslutsmötena hålls löpande när vi har fått in ett eller flera mindre projekt att besluta om.