Valberedning

Valberedning för LAG Leader Södra Bohuslän

Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på nya styrelseledamöter till LAG. De ska se till att LAG-ledamöter möter de krav som ställs i utvecklingsstrategin. Ledamöterna i valberedningen ska representera de sju medlemskommunerna samt privat, ideell och offentlig sektor.

Sigvard Utbult Privat sektor - Öckerö

Pierre Rehnlund Ideell sektor - Kungälv

Nils Hernborg Privat sektor - Södra skärgården

Annika Karlsson Ideell sektor - Stenungsund

Robert Larsson Privat sektor - Orust

Per Jensnäs Ideell sektor - Tjörn

Camilla Olsson Offentlig sektor - Uddevalla