Valberedning

Valberedning för LAG Leader Södra Bohuslän

Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på nya styrelseledamöter till LAG. De ska se till att LAG-ledamöter möter de krav som ställs i utvecklingsstrategin. Ledamöterna i valberedningen ska representera de sju medlemskommunerna samt privat, ideell och offentlig sektor.

Sigvard Utbult Privat sektor - Öckerö

VAKANT Privat sektor - Kungälv

Nils Hernborg Privat sektor - Södra skärgården

Annika Karlsson Ideell sektor - Stenungsund

Robert Larsson Privat sektor - Orust

Per Jensnäs Ideell sektor - Tjörn

Camilla Olsson Offentlig sektor - Uddevalla

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close